Wczytuję dane...
Regulamin
 1. SKLEP INTERNETOWY Soft Dominik Tokarski jednoosobowa działalność gospodarcza zwana dalej: softkomputery.pl

pod adresem:

SKLEP INTERNETOWY

Soft Dominik Tokarski

ul. Ostrowska 13  , 63-700 Krotoszyn

NIP: 6222505608  ,  REGON: 251612409

www.softkomputery.pl

 1. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. SKLEP INTERNETOWY Soft Dominik Tokarski zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
 3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronie sklepu : www.softkomputery.pl i przesłanie go do  SKLEP INTERNETOWY Soft Dominik Tokarski.
 4. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
 5. SKLEP INTERNETOWY Soft Dominik Tokarski w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
 6. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
 7. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 8. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego softkomputery.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek 23 % VAT.

Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

 1. SKLEP INTERNETOWY Soft Dominik Tokarski zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji
 2. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi około 10 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy wybranym dostawcą lub firmą kurierską.
 3. SKLEP INTERNETOWY Soft Dominik Tokarski pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta.
 4. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem fiskalnym lub na życzenie fakturą VAT.
 5. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

- za pobraniem przy odbiorze towaru,

- przelewem na konto firmy SKLEP INTERNETOWY Soft Dominik Tokarski,

- za pomocą systemu PAYPAL,

- gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie sklepu,

Jeśli została wybrana forma przelew pieniądze proszę wpłacić na konto firmy:

SKLEP INTERNETOWY Soft Dominik Tokarski,

jednoosobowa działalność gospodarcza zwana dalej softkomputery.pl

ALIOR BANK

nr konta : 43 2490 0005 0000 4500 8069 4001

W tytule przelewu BEZWZGLĘDNIE proszę podać numer zamówienia, który otrzymają Państwo w potwierdzeniu zamówienia. Ułatwi i przyspieszy to wysyłkę.

 1. SKLEP INTERNETOWY Soft Dominik Tokarski zapewnia pełną ochronę powierzonych mu danych osobowych zgodnie z ustawą  "O ochronie danych osobowych" z dnia 29.08.1997 r. Dane osobowe klienta są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych do tego zarówno w procesie ich przetwarzania, jak i przechowywania. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień lub dla powiadamiania o nowościach i promocjach w softkomputery.pl

Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom, ani też osobom trzecim.

 1. SKLEP INTERNETOWY Soft Dominik Tokarski zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu .
 2. Zgodnie z "Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", można zrezygnować z transakcji bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany.

Zwroty prosimy kierować na adres :

SKLEP INTERNETOWY

Soft Dominik Tokarski

Ostrowska 13 , 63-700 Krotoszyn

z dopiskiem „ zwrot ”

Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon fiskalny. Softkomputery.pl  dokona zwrotu ceny produktu przelewem bankowy na konto wskazane przez użytkownika w terminie 7 dni. Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt.

 1. Wygląd strony chroniony jest prawem autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, edytowanie lub używanie któregokolwiek ze składników opisu stron , materiałów graficznych , projektów lub wykorzystanych zdjęć jest zabronione i chronione prawami autorskimi. Wszystkie prawa do wyglądu sklepu posiada firma: SKLEP INTERNETOWY Soft Dominik Tokarski
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Od dnia 25 maja 2018 roku wchodzi w życie po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE : Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Dominik Tokarski / - /